Search for restaurant:

Va Bene bistro

Type: Restaurant
Cuisine: Italian
Location:Center

Recommend you to visit another restaurant:

Karpaty

Karpaty

Type: Restaurant, Restaurant in the Country

Cuisine: European, Ukrainian

Address: 31 Zytomyrska St, Berezivka village (37 km of Zytomyrska road), Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 97 479-95-92

Khinkali House

Khinkali House

Type: Restaurant, Banquet hall

Cuisine: Georgian, European

Address: 16А Vasylya Poryka avenue, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 463-33-48 ; +380 63 424-83-02

Bagrationi

Bagrationi

Type: Restaurant, Discounted

Cuisine: Georgian, European, Ukrainian

Address: 14 Mykoly Bazhana Prosp, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 501-86-81

логотип ресторана Колхида

Kolhida

Type: Restaurant, Discounted

Cuisine: Georgian, European

Address: 16a Anny Akhmatovoi St, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 502-14-10

Adina

Adina

Type: Restaurant

Cuisine: European, Ukrainian

Address: г. Киев, просп. Победы, 65
Phone: +380 44 536-09-65 ; +380 67 122-44-22

Advertisement

 

Advertisement